1. Szervező: Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál (továbbiakban Szervező),

A fesztivál rendezője az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány
Székhely és postacím: 1122 Budapest, Városmajor utca 16.
E-mail cím: cinemirafilmfest@gmail.com

2. Résztvevők: kizárólag a „Cinemira 2020 januári kérdőiv”-et kitöltők (továbbiakban Játékosok).

3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A Játék 2020. január 29-én indul, és a kérdőives válaszok beérkezésének határidejéig, azaz 2020. február 2-án 23:59 óráig tart.

5. Egy Játékos egy kérdőiv-választ küldhet be, amellyel részt vesz a sorsoláson. A válaszadók közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

6. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett kérdőív válaszért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

5. A Játék nyereménye nyertesenként 1, azaz egy darab családi belépő, melynek tartalma 5 főre szóló napijegy a 2020-as Cinemira Nemzetközi Fesztivál (2020. április 3-5.) a nyertes által választott napjára.

6. A nyeremény sorsolására 2020.február 3. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor.

7. A Szervező az ajándék nyertesének nevét nem teszi közzé. A nyerteseket a kérdőív-válaszban megadott email-címen értesíti 5 munkanapon belül. A Szervező az ajándékokat online, email útján juttatja el a nyertesekhez.

8. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 3 nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az egyik nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítés után 5 munkanapon belül nem jelzi vissza, hogy elfogadja a nyereményt.

9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

10. A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

12.  A Játék hivatalos Játékszabályzata a http://kidfilmfestival.hu/  internetes oldalon jelenik meg.

13. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelési tájékoztató: http://kidfilmfestival.hu/3470-2/